Η εργασία ως παράμετρος ευτυχίας για το άτομο και την κοινωνία

Η εργασία την εποχή μας, δεν αποτελεί μόνο μέσο για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών, αλλά και μία βασική παράμετρο για να είναι το άτομο ευτυχισμένο