Η μοναδική σταθερά

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.