Η Νίκη, Κωστής Παλαμάς

Κι ήταν πλασμένο το κορμί της όχι από σάρκα· από ψυχή! Το νου τραβούσε σα μαγνήτης, τον ύψωνε σαν προσευχή.