Η νύχτα των Χριστουγέννων

Νύχτωσε κι απλώθηκε, μαύρο το σκοτάδι, η ζωή, βουβάθηκε, δεν ακούς λαλιά...