Η Πατρίδα μας

Ξένε που μόνος κι έρημος, σε ξένους τόπους τρέχεις...