# Γεώργιος Δροσίνης

Πρωτοβρόχι

Το καλοκαίρι έχει τις χάρες του – ποιος τις αρνιέται, ποιος λέγει “όχι”; Μα κάποιες χάρες έχει ξέχωρες του Αϊ Δημητριού το πρωτοβρόχι. Τα πεύκα απ την βροχή δροσόλουστα μοσκοβολούν […]

Η Πατρίδα μας

Ξένε που μόνος κι έρημος σε ξένους τόπους τρέχεις πες μου, ποιος είναι ο τόπος σου και ποια πατρίδα έχεις; Τη μακρινή πατρίδα μου πάντα ποθώ στα ξένα. Εκεί τα […]