Υλικό διδασκαλίας Μεσαιωνικής Ιστορίας .: Άρθρα - Μελέτες .: Ματιά
 

Υλικό διδασκαλίας Μεσαιωνικής Ιστορίας

Γράφει: Matia Gr
Υλικό διδασκαλίας Μεσαιωνικής Ιστορίας

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δυτικής Ευρώπης και του Μεσαιωνικού Πολιτισμού (εικόνες-παραθέματα-πηγές)

Εισαγωγικό σημείωμα
Θεωρώ δέον να δηλωθεί εξ’ αρχής πως, σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη, ασφαλώς δεν υφίσταται απολύτως αντικειμενική Ιστορία ως προς την ερμηνεία των γεγονότων και την συστηματική-λειτουργική τους αποτίμηση. Για το λόγο αυτό σπεύδω να διευκρινίσω πως το πολυσχιδές εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί, ως προς το στόχο και τα βασικά του χαρακτηριστικά, διέπεται από τις παρακάτω γενικές αρχές επιλογής:
Α) Ο συνδυασμός υλικών καταλοίπων-αντικειμένων μελέτης της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης με τις φιλολογικές και ιστορικές πηγές και τα δευτερογενή παραθέματα προσφέρει εποπτεία, σφαιρικότητα, πληρότητα και ζωντάνια στην αποτύπωση και διαγραφή μιας συνολικής-συστημικής προσέγγισης και ερμηνείας πάνω σε μια ιστορική περίοδο.
Β) Πανσπερμία άμεσων και έμμεσων πηγών
Γ) Πολυσυλλεκτικότητα παραθεμάτων και πηγών
Δ) Ποικιλία απόψεων-Υποκειμενικές εκτιμήσεις και προσωπικές κρίσεις, παρά την ύπαρξη και εξέταση κοινών πρωτογενών πηγών από τους ιστορικούς-ερευνητές.
Ε) Προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες
Στ) Ζωντάνια, αμεσότητα πηγών, και κειμενικών και εικονογραφικών ή απεικονιστικών-υλικών, γενικότερα.

Σύντομη, κατατοπιστική εισαγωγή
Η εναλλαγή κειμένων και εικόνων στο ακόλουθο συμπίλημα-απάνθισμα εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει στο να προσφέρει έναυσμα και κίνητρα στον επίδοξο φοιτητή/σπουδαστή του Μεσαιωνικού Πολιτισμικού Σύμπαντος, προκειμένου να προβεί σε μια εξειδικευμένη, λεπτομερειακότερη και δημιουργικότερη, πρωτότυπη μελέτη επιμέρους θεμάτων της Μεσαιωνικής Ιστορίας και Τέχνης. Παράλληλα, συντείνει στο να εντάξει μικρότερες, πολύχρωμες ψηφίδες στο ευρύτερο ψηφιδωτό της Μεσαιωνικής Κοινωνίας και της μελέτης της, έτσι ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά το συνολικότερο σχέδιό της με μια μακροσκοπικότερη ανάλυση των βασικών Δομών της.
Ως κατευθυντήριοι άξονες της επιλογής του υλικού μου, λειτούργησαν οι παρακάτω:
Επιμέρους κατηγορίες-θεματικές ενότητες:
1. Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια
2. Πνευματική και Κοινωνική Ζωή
3. Οικονομία και Κοινωνική οργάνωση (Δομές-Τάξεις)
4. Διοίκηση και Πολιτειακός Χαρακτήρας του Μεσαιωνικού Φεουδαρχικού «Κράτους»
5. Πολιτική θεωρία και Ιδεολογία
6. Σταυροφορίες
7. Αφηγήσεις σημαντικών ιστορικών στιγμών-γεγονότων
8. Τα φεουδαρχικά σταυροφορικά κρατίδια της Ανατολής
9. Πνευματικές αποκλίσεις- τάσεις-θρησκευτικές ιδέες
10. Εκκλησιαστικοί και Κρατικοί Θεσμοί-Δίκαιο
11. Αυτοκράτορας και Πάπας -Σχέσεις Εκκλησίας & Κράτους
12. Βασικά χαρακτηριστικά του Μεσαιωνικού Κρατικού Μορφώματος
13. Εσωτερική-εξωτερική πολιτική & διπλωματία
14. Εχθροί-Αγώνες για επιβίωση

Συμπληρωματικά, και ως εισαγωγικό στοιχείο στις έννοιες που εμπεριέχονται στο πολυποίκιλο υλικό μου, παραθέτω το ακόλουθο περιληπτικό σημείωμα που συμπυκνώνει το περιεχόμενο του βιβλίου μου, από το οποίο προέρχονται τα περισσότερα παραθέματα αυτής της εργασίας-επιλογής εκπαιδευτικού υλικού:

Υλικό διδασκαλίας Μεσαιωνικής Ιστορίας

Ενδεικτική βιβλιογραφία απ την οποία εξήχθησαν τα υπόλοιπα παραθέματα:

1) Βασίλειος Στυλ. Καραγεώργος, «Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Μεσαιωνική Περίοδος», Τόμος Πρώτος, Αθήνα 1987.
2) Ι. Καραγιαννόπουλου, «Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία και τη μελέτη της», Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1986.
3) E.M. Burns, «Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης», Τόμος Α΄, Επιμέλεια-Εισαγωγή: Ι.Σ.Κολιόπουλος, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1983.
4) Στήβεν Ράνσιμαν, «Ιστορία των Σταυροφοριών», Τόμος ΙΙΙ, Το Βασίλειο της Άκρας και οι Μεταγενέστερες Σταυροφορίες, Μετάφραση: Ν.Κ. Παπαρρόδου και Γ. Λέτσα, Αθήναι 1979.

Η εκπονήσασα το εκπαιδευτικό υλικό
Αμαλία Κ. Ηλιάδη
Φιλόλογος-Ιστορικός
Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.