Ύμνος εις την Δουλεία

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.