Κάποτε… λέγοντας τα κάλαντα

Σε ένα δευτερόλεπτο το μυαλό πήγε πολύ πίσω…