Καραντίνα – Quarantine

Η λέξη προέρχεται από την ενετική παραλλαγή της ιταλικής φράσης quaranta giorni (σαράντα μέρες)...