Ματιά

Καραντίνα – Quarantine

Η λέξη προέρχεται από την ενετική παραλλαγή της ιταλικής φράσης quaranta giorni (σαράντα μέρες)…

Καραντίνα – Quarantine

< ιταλική quarantina (=σαρανταριά)
< quaranta (=σαράντα)
< λατινική quadraginta (=σαράντα)

Η λέξη προέρχεται από την ενετική παραλλαγή της ιταλικής φράσης quaranta giorni (σαράντα μέρες). Σαράντα ήταν οι μέρες υποχρεωτικής απομόνωσης των πλοίων και του πληρώματος, κατά την επιδημία της μάυρης πανώλης που στις αρχές του 1348 είχε διαδοθεί από την Ιταλία, σε όλη την κεντρική Γαλλία και μέχρι τον χειμώνα του ιδίου έτους στη νότια Αγγλία και στις Κάτω Χώρες.

🕵️‍♀️ καραντίνα:

1. Η περίοδος κατά την οποία απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος σε μια χώρα σε ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων.

2. Περίοδος επιβεβλημένης απομόνωσης από την υπόλοιπη κοινωνία για να προληφθεί η μετάδοση μιας μεταδοτικής νόσου. Η καραντίνα τυπικά χρησιμοποιείται για να απομονωθούν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι, τα ζώα ή τα φυτά που θεωρείται ότι αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού. Η διάρκεια της επιβεβλημένης απομόνωσης κανονικά ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη γνωστή περίοδο επώασης της νόσου.

3. (μτφ.) απομόνωση ενός ατόμου, στην κοινωνική ή στη δημόσια ζωή, ως τιμωρία που του επιβάλλεται έμμεσα για τις ενέργειες ή για τη συμπεριφορά του. 👉 “Με αυτόν δε θέλει κανένας να συνεργαστεί, τον έχουν βάλει / είναι σε καραντίνα.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα