Κλεινόν άστυ

Το κλεινόν άστυ σημαίνει: η ένδοξη πόλη