Κουκάρια

Δεν τα αγοράζουν κυρά οι νέες… Αυτό είναι το παράπονο του άντρα μου…