Λείψανα Αγίων

Η λατρεία των λειψάνων των αγίων στο πρώιμο Βυζάντιο