Μέρη του προσώπου III

η θρίξ, το κάρα, η σιαγών...