Μια καρδιά Ελληνική

Κρατήστε τις κόκκινες καρδιές όλου του κόσμου, ζεστές...