Ματιά

Μπάνιο

Το πλύσιμο του σώματος…

Μπάνιο

Το πλύσιμο του σώματος.

Προέρχεται από το βαλάνειον (=είναι χώρος ομαδικών λουτρών, με πολλά καθίσματα) < βαλανεύς (=ο υπεύθυνος του λουτρού).

Ταξίδεψε στη λατ. banyum < banium < baneum < banneum < balneum < balineum και από εκεί στην ιταλική "bagno".

Επιστρέφει στα ελληνικά ως Μπάνιο.

Αντιδάνειο “το μπάνιο”.

🎯 μπάνιο (το) (= πλύσιμο του σώματος | κολύμβηση, όπως το χρησιμοποιούμε στις συνηθισμένες εκφράσεις πάω να κάνω μπάνιο, τα μπάνια του λαού)

< ιταλ. bagno

< λατ. banyum < banium < *baneum < *banneum < balneum < balineum

< ελλ. βαλανείον (= είναι χώρος ομαδικών λουτρών, με πολλά καθίσματα, που προεξέχουν από το πάτωμα ως βάλανοι) < βαλανεύς (= ο υπεύθυνος του λουτρού, εκείνος που ετοιμάζει το νερό).

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα