Νίκος Σταυρίδης

Ο Νίκος Σταυρίδης ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός