Ο ανυπόμονος, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Το Ο ανυπόμονος, είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.