Ο Θουκυδίδης είπε (IV)

Ευτυχία θα πει ελευθερία...