Ώδινεν όρος και έτεκε μυν

Κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι...