Ματιά

Παίρνω ή περνώ

Λέξεις που συγχέουμε…

Παίρνω ή περνώ

Παίρνω:

  • Πιάνω κάτι με το χέρι
  • Αποκτώ κάτι
  • Λαμβάνω
  • Εισπράττω
  • Αγοράζω

Περνώ:

  • Μετακινώ κάτι
  • Κινούμαι
  • Βάζω κάτι γύρω από κάτι άλλο
  • Διέρχομαι από ένα ορισμένο σημείο
  • Μεταφέρομαι από ένα σημείο σε άλλο

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα