Πέρασαν χρόνια

Μονάχος πέρα κει στην ερημιά μου συλλογιά μου είχα πάντα...