Περί παιδεραστών…

Μην επιτρέψετε το ξέπλυμα! Μην επιτρέψετε να σταματήσει η έρευνα! Μην επιτρέψετε να δικαστούν με τον ισχύον νόμο!