Περικλής

Ο Περικλής ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός που ταυτίστηκε με τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας και τη Δημοκρατία