Πομφόλυγες και φληναφήματα

Αερολογίες, κενές υποσχέσεις, φλυαρία, λόγος κενός, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο...