που ή πού

Eιδικός σύνδεσμος, αναφορική αντωνυμία ή ερωτηματικό επίρρημα.