Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Δυτικής Μακεδονίας

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Δυτική Μακεδονία.