Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Κέρκυρας

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κέρκυρα.