Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Κρήτης

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που άδουν τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κρήτη.