Ρήγας Βελεστινλής (Ρήγας Φεραίος)

Ο Ρήγας Βελεστινλής (ή Ρήγας Φεραίος) έθεσε τα θεμέλια για την Ελληνική Επανάσταση