Σερενάδα στο παράθυρο του σοφού, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Το "Σερενάδα στο παράθυρο του σοφού", είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.