Στη Φλώρινα την 23η Δεκεμβρίου

Η 23η Δεκεμβρίου, είναι η πιο "μεγάλη" και πιο ζωντανή μέρα για την πόλη της Φλώρινας.