Το λαμπρό αστέρι

Ένα αστέρι λαμπερό, απόψε θα φωτίσει...