Στου Ματιού το Μετείκασμα

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.