Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου. Λένα Παππά

Η Λένα Παππά γράφει ένα ποίημα για τον Διομήδη Κομνηνό και τους νεκρούς σπουδαστές του Πολυτεχνείου