Τα ζώα στα αρχαία II

τέττιξ, φαλάγγιον, μυία, σης, έχις...