Τι σημαίνει… οψίκοιτος

Αυτός που πηγαίνει αργά σπίτι για να κοιμηθεί...