Θεσσαλονίκη (Στις γειτονιές σου)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.