Τι σημαίνει… κατατρύχω

Βασανίζω, καταπονώ, ταλαιπωρώ....