Το έλατο

Ω έλατο, ω έλατο, μ’ αρέσεις, πώς μ’ αρέσεις...