Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Σπορέως μαζί με τον θείο Λόγο