Το καλοκαίρι, του Γεωργίου Βιζυηνού

Ένα ποίημα του Γεωργίου Βιζυηνού.