Το κατεστημένο .: Έγραψαν .: Ματιά
 

Το κατεστημένο

Γράφει: Matia Gr
Το κατεστημένο

Και κάποιος συγγραφέας, στην τηλεόραση,
αξύριστος, μονάχα με πουκάμισο κι ανεβασμένα τα μανίκια
μιλάει ενάντια στο κατεστημένο.
Αξύριστος και μόνο με πουκάμισο—
απόδειξη πως περιφρονεί το κατεστημένο,
το μάχεται από την τηλεόραση με λόγια σκληρά.
Οι θεατές τον θαυμάζουν:
«Τι θάρρος! Ασφαλώς θα τον συλλάβουν!»
Κι ο συγγραφέας, μαχητικός,
μονάχα με πουκάμισο κι αξύριστος
«εγώ δεν μπαίνω σε κανόνες!»
χτυπάει το κατεστημένο,
και μιλάει για το έργο του, τους νέους
και ξανά για το κατεστημένο,
το κατεστημένο που χαμογελάει με ικανοποίηση
γιατί ο μαχητικός συγγραφέας
του δίνει την ευκαιρία να φανεί
καλόβολο, ανεκτικό και με κατανόηση κατεστημένο.

Δημήτρης Ραβάνης-Ρεντής

  Στο Διομήδη Κομνηνό
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.