Το Σχίσμα ανάμεσα στην Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία ????μ.Χ.

Το Σχίσμα θα γίνει επί Πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριου και Πάπα Ουμβέρτου...