29 Μαΐου 1453, Η άλωση της Κωνσταντινούπολης – Η Άλωση της Πόλης

Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα 'ναι