Του Αγίου Βαλεντίνου και όποιος αντέξει

«Έρως ανίκατε μάχαν...» εις αιώνας αιώνων...