Βίκτωρ Ουγκώ (Victor Hugo)

Ουγκώ: Ένας λογοτεχνικός γίγαντας και οραματιστής της κοινωνίας