Μερικές συνήθειες δεν κόβονται ποτέ

...του Δημήτρη Χίλιου.