Ο Άγιος Δημήτριος για παιδιά

Η ζωή του Αγίου Δημητρίου από το κανάλι "Οι Άγιοι γίνονται παιδιά"