Άγιος Δημήτριος ο μυροβλύτης, Άγιος Νέστορας και Άγιος Λούπος

Ο Άγιος Δημήτριος, πολιούχος της Θεσσαλονίκης, γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου, ενώ ο Άγιος Νέστορας και ο Άγιος Λούπος στις 27 Οκτωβρίου.